Čistilna naprava in sistemi za odvodnjavanje za vsak objekt

Čistilna naprava opravlja veliko vlogo v našem življenju, njen namen pa je, da se odpadna voda uporablja večkrat, brez škodljivega vpliva na okolje in s tem preprečevanje onesnaženja. Večinoma so danes skoraj vsi objekti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, so pa tudi še mnogi oziroma mnoge lokacije, ki seveda te možnosti nimajo. Čistilnih naprav je veliko in lahko delujejo na različne načine, vendar pa je še vedno vsem skupno, da z delovanje živih mikroorganizmov poteka razgradnja sestavin odpadne komunalne vode. Čistilna naprava 2PR deluje na bazi aktivnega mulja in je majhna komunalna biološka čistilna naprava. Več o tem si lahko preberete na https://cistilnanaprava.com/.

Pri podjetju 2PR lahko najdete dve vrsti čistilnih naprav. Biološka čistilna naprava 2PR ONE in 2PR PLUS. Segmenti pri obeh opcijah so enaki, edin stvar v kateri razlikujejo, je da 2PR ONE sestavljata 2 posodi, 2PR PLUS pa 3 posode. Vsaka biološka čistilna naprava je opremljena z elektro-krmilno omarico in z dvema kompresorjema. Na elektro-krmilni omarici, se nastavijo parametri za optimalno delovanje, prav tako pa ni potrebe dnevni nadzor. Kompresorja pa skrbita za vpihovanje zraka, kar omogoča delovanje in razvoj mikroorganizmov, prav tako pa povratni vod dela aktivnega blata v prvo posodo. Pri obeh čistilnih napravah je postopek delovanja isti. Najprej čez vhodni del odpadne vode vstopijo, potem se zgodi proces oksidacije, pri katerem se prečiščevajo organski odpadki z dodajanje kisika, nato se izvaja areacija, pri kateri se skozi vpihovalnike na dnu izvaja difuzija zraka, pred koncem pa je na vrsti še sedimentacija, pri kateri se usedejo trdi delci , ki se izločajo in se na to nalagajo v posodi za usedanje. Na koncu pa je še povratni vod, ki višek aktivnega blata vrne v usedalnik. Čistilna naprava mora biti dobre kvalitete, saj če je dobre kvalitete je nakup potreben samo enkrat v življenju, pomembno kakšno čistilno napravo kupite, zato pri 2PR prodajajo samo čistilne naprave najboljše kvalitete.