Odškodnina ob nesrečah in nezgodah je lahko tudi vaša

Ste se poškodovali v prometni nesreči, na delovnem mestu ali se vam je zgodila nezgoda na javnem mestu? Potem preverite spletno stran https://www.visokaodskodninaplaninsec.si/ in se prijavite na brezplačen posvet in preverite, ali bi vam pripadala odškodnina.

odskodnina

Povprašajte, ali vam pripada odškodnina?

Podjetje Visoka odškodnina Planinšec strankam svetuje skozi celoten proces pridobitve primerljivo visokega zneska odškodnine, za poškodbe nastale v prometni nesreči, na delovnem ali javnem mestu. Ekipo sestavljajo strokovnjaki iz področja odškodninskega prava, z dolgoletnimi izkušnjami. Strokovnjaki iz Visoke odškodnine Planinšec se v popolnosti posvetijo vsakemu primeru posebej. Ekipa se brez težav spoprime s težjimi primeri, kot so prometne nesreče, ko je soudeleženec tujec, ali pa nesreče, pri katerih povzročitelj pobegne s kraja nesreče itd.

Visoka odškodnina Planinšec nudi strankam pravno zastopanje
To pomeni, da ekipa strokovnjakov vodi celoten postopek pridobitve odškodnine od samega začetka, ko odvetnik vloži odškodninski zahtevek, pa vse do civilne tožbe, v primerih, ko je pridobljeni znesek s strani zavarovalnice prenizek, glede na primerjave s podobnimi primeri.

Odškodnina, kako priti do nje?
Prvi korak pri pridobivanju odškodnine v primeru prometne nesreče je, da v roku pošljete in pravilno izpolnite odškodninski zahtevek. V tem primeru je dobro imeti odškodninskega strokovnjaka, ki zahtevek v imenu stranke izpolni in ga pravočasno odda. Poleg pravilno izpolnjenega zahtevka so ključni tudi dokazi, ki dokazujejo nastalo škodo (materialna in nematerialna škoda). V kolikor stranki ne uspe pridobiti vsega dokaznega materiala, jim na pomoč priskočijo strokovnjaki v podjetju. Ključna vloga pravnih strokovnjakov pa je zastopanje stranke na sodišču in vložitev morebitne civilne tožbe, če presodijo, da je ponujen znesek zavarovalnice prenizek.

V primeru, da ne veste, ali ste upravičeni do odškodnine pokličite na brezplačno številko 080 26 26 v podjetje Visoka odškodnina Planinšec, kjer vam bodo brezplačno svetovali o vseh podrobnostih in vam pomagali do odškodnine, ki vam po nesreči pripada.