Prevajanje – angleščina, razumljiva vsem

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da jezik sicer čisto dobro razumete in se brez težav sporazumevate, ko pa je treba prevesti kakšno bolj zahtevno strokovno besedilo, pa nastane problem. Težava se pojavi celo pri jeziku, ki ga vsi relativno dobro govorimo – angleščina. Prevajanje je namreč nekaj čisto drugega kot golo razumevanje pogovora ali napisanega. Zahteva namreč veliko znanja s področja gramatike, rabe jezika in stroke, ki jo zajema besedilo (splošna besedila, marketing, tehnologija in druge stroke).

prevajanje angleščina

Kakšno naj bo torej prevajanje? Angleščina, ki se uporablja na različnih strokovnih področjih se precej razlikuje od pogovorne angleščine na ulici. Zato prevajanje uradnih in strokovnih besedil zahteva prevajalca, ki je podkovan na jezikovnem področju, hkrati pa je strokovnjak v stroki, znotraj katere opravlja prevajanje. Angleščina v ekonomiji namreč ni enaka angleščini v fiziki. Razlikujeta se v strokovnih izrazih, specifičnih poimenovanjih in drugih malenkostih, ki pa so ključni za celostno razumevanje besedila.

Kakovosten prevajalec za vrhunski prevod

Vaš prevajalski partner Multilingual zato še posebej veliko pozornost namenja izbiri kakovostnih prevajalcev. Za kakovostno prevajanje angleščina namreč ni dovolj. Tako mora prevajalec obvladati tudi ciljni jezik, torej tisti v katerega prevajajo. Šele na tak način nastane prevod, ki je smiselen in sledi toku misli prvotnega besedila. Poleg vrhunsko opravljenega dela pa mora biti prevajalska storitev opravljena hitro, v dogovorjenem in obljubljenem roku.

Pri Multilingual vam nudijo klasično prevajanje in prevajanje z lektoriranjem. Osnovno prevajanje je primerno za interno uporabo, medtem ko je prevajanje z lektoriranjem zahtevnejše in zato primerno za kasnejšo objavo ali uradno uporabo. Prevaja se lahko splošna in tehnična besedila, marketinška besedila, strokovna besedila in spletne strani. Med najzahtevnejše prevode pa sodijo overjeni prevodi, ki jih opravi tolmač – lahko bi mu rekli tudi kralj med prevajalci. Le on namreč lahko prevaja sodne dokumente ter zaupne pogodbe in druge pravne listine.

Prevod naj bo, predvsem če gre za uradno besedilo, ki bo javno vidno, kakovostno opravljen. Zato izberite vrhunsko ekipo prevajalcev Multilingual in s ponosom pokažite svoj prevod.